Vagrant


„Der hygienische raum“
Michal Valoušek@msgre


VMware Fusion


VirtualBox


Minutové představení

Instalace

 1. VirtualBox*www.virtualbox.org
 2. Vagrant — downloads.vagrantup.com

* nebo jiný virtualizační podvozek

Vagrantfile

VagrantfileVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
end

          

Produkt příkazu vagrant init precise32 <URL>

Vagrantfile


Nastavení hostnameVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
 config.vm.hostname = "tkalcovska-masina"

end

Vagrantfile


Nastavení RAMVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
 config.vm.hostname = "tkalcovska-masina"
 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
 end

end
          

Vagrantfile


Nastavení sítěVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
 config.vm.hostname = "tkalcovska-masina"
 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
 end
 config.vm.network :private_network, ip: "192.168.30.12"end
          

Vagrantfile


Sdílená složkaVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
 config.vm.hostname = "tkalcovska-masina"
 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
 end
 config.vm.network :private_network, ip: "192.168.30.12"
end

Co je tedy Vagrant?


 • Abstrakce nad virtualizačním „podvozkem“
 • Vagrantfile — vagrant init <name> <url>
 • vagrant up — nastartování mašiny
 • vagrant ssh — přihlášení na mašinu
 • vagrant halt — zastavení mašiny
 • vagrant destroy — zrušení mašiny

Pokročilé techniky

Více mašin

Počítače v počítači, Vagrantfile ve Vagrantfile

Více mašinVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"

 config.vm.define "web" do |web|
  web.vm.hostname = "webapp"
  web.vm.network :private_network, ip: "192.168.10.1"
  web.vm.provider :virtualbox do |vb|
    vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
  end
 end

 config.vm.define "db" do |db|
  db.vm.hostname = "db"
  db.vm.network :private_network, ip: "192.168.10.2"
 end
end

Ovládání tlupy


vagrant <prikaz> <jmeno-stroje>


 • vagrant up — spustí všechny stroje
 • vagrant ssh web — přihlášení na stroj "web" spustí všechny stroje
 • vagrant halt db — vypnutí mašiny "db" spustí všechny stroje

Provisioning

Provisioning


VirtualBox — „Nastartuj mi Ubuntu s 512 MB RAM.“


VirtualBox + Vagrant + Provisioning — „Nastartuj mi
databázový stroj se vším všudy.“

Provisioning


BASHVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.provision "shell", path: "script.sh"
end

Provisioning


ChefVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.provision "chef_solo" do |chef|
  chef.add_recipe "apache"
 end
end

NFS sdílení

NFS sdíleníVagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise32"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise32.box"
 config.vm.hostname = "tkalcovska-masina"
 config.vm.provider :virtualbox do |vb|
  vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", "512"]
 end
 config.vm.network :private_network, ip: "192.168.30.12"
 config.vm.synced_folder ".", "/vagrant", nfs: true
end

Pluginy

Pluginy


vagrant plugin install <jmeno>


 • vagrant-hostsupdater
 • vagrant-aws
 • vagrant-salt
 • vagrant-cachier


https://github.com/mitchellh/vagrant/wiki/Available-Vagrant-Plugins

Sečteno

Vagrant je kapesní laboratoř.
Zkuste si na něj vzpomenout pokaždé
když potřebujete vyzkoušet novou technologii,
nebo cítíte že by vaše experimenty mohly mít
nechtěné boční efekty.


www.vagrantup.com

www.vagrantbox.es

Díky!
Obrázky použité v prezentaci:

http://rocketdock.com/images/screenshots/Vmware_fusion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Virtualbox_logo.png
http://www.hashicorp.com/images/blog/a-new-look-for-vagrant/logo-8b7a4912.png
http://www.vintag.es/2013/03/vintage-photos-of-mini-skirts-behind.html